Opleidingen

De driejarige deeltijdopleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut biedt je stap voor stap een gestructureerde methode aan om je intuïtieve vermogens te ontplooien en deze doelgericht in te zetten voor jezelf en anderen als begeleider en trainer.

Wat is Psycho- Energetische Therapie?

Psycho-Energetische Therapie is een begeleidingsvorm die mensen helpt in hun zoektocht naar psychisch en energetisch welzijn. Deze therapie baseert zich op de kennis en studie van intuïtieve, energetische en spirituele ontwikkeling en counselingmethodieken zoals: het waarnemen, lezen en harmoniseren van het energieveld van de mens, de aura en chakra’s. Daarnaast wordt er gewerkt met adem- en ontspanningstechnieken, toegepaste imaginatie (T.I.), dromen, tekeningen en ondersteunende gespreksbegeleiding.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich intuïtief, energetisch en spiritueel wil ontwikkelen. Ze geeft je praktische inzichten in het beter om leren gaan met de eigen energie en is juist daarom aan te bevelen voor gevoelige mensen die veel invloeden ervaren vanuit hun omgeving. De opleiding biedt je ook de benodigde vaardigheden om deze beroepsmatig in te zetten als counselor, trainer of als ondersteuning in jouw beroep. Wat ook jouw motivatie of doel is, de opleiding is een cadeau voor ieder die behoefte heeft aan persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Toepassing Psycho-Energetische Therapie

Psycho-Energetische Therapie wordt toegepast als aanvulling in de reguliere gezondheidszorg bij psycho-sociale klachten zoals: onverwerkte trauma’s, stress, burn out, rouwverwerking, het begeleiden van energiegevoeligheid en ondersteuning in het verhelderen van persoonlijke processen.

Studieprogramma:

Het is allereerst belangrijk dat je als cursist de aangereikte technieken en oefeningen leert toepassen op jezelf, zodat de eigen persoonlijke processen herkend en geïntegreerd worden. Daarnaast leer je deze vaardigheden toe te passen met medecursisten en cliënten. Tijdens intervisiebijeenkomsten thuis creeër je zelf een gelegenheid om ervaringen verder uit te werken met medecursisten.

Studiethema’s zijn: geleide meditatie, visualisatietraining, lichaamsbewustwording, energetische oefeningen, adem- en kleurtherapie, aura- en chakra reading- en healingtechnieken, gespreksvaardigheden, inzicht in de taal van symbolen en theoretische ondersteuning van studiethema’s. Centraal uitgangspunt is de eigen ervaring van de lesstof.

Eerste jaar: Intuitieve en Energetische Bewustwording.

Persoonlijke kracht en kwaliteit

 • Intuïtieve ontwikkeling
 • Visualisatietraining
 • Studie van de aura en de chakra’s
 • Basis healing- en waarneemoefeningen
 • adem- en ontspanningsoefeningen
 • Aandachtig kunnen zijn

Tweede jaar: Begeleidingsvaardigheden.

De kunst van het intuïtieve inzicht in begeleiding

 • Vertrouwen in de eigen intuïtie
 • Praktische toepassing energetisch werken
 • Aura- en chakra readingtechnieken
 • Verdieping healingtechnieken
 • Counseling en begeleiding
 • Toegepaste imaginatie (T.I.)
 • Verdieping ademhalings- en ontspanningstechnieken

Derde jaar: Mythen, mystiek en bewustzijn.

Spirituele verdieping.

 • Studie van de filosofie en de symboliek in mythologie, sprookjes en dromen
 • Universele geestelijke ontwikkelingspatronen van de mens hierin herkennen
 • Verdieping van meditatietechnieken
 • Integratie persoonlijke processen van de afgelopen twee jaar
 • Versterken van begeleiding van anderen
 • Uzelf te leren vertrouwen als het belangrijkste instrument

Praktische informatie:

 • Duur opleiding: drie jaar, 18 lesdagen per jaar, van 9.30-16.30uur
 • Deelname op basis van intakegesprek
 • Aanvangsniveau: mbo niveau
 • Data, leslocatie en kosten (btw-vrij) zie: Agenda en Leslocatie.
 • Certificaat na ieder lesjaar. Diploma na voltooiing drie jaar
 • Inclusief lesmateriaal: theoretische ondersteuning en oefeningen
 • Registratie bij de stichting OPET (organisatie voor psycho-energetische therapie)
 • Cursisten gaan akkoord met de betalingsvoorwaarden en met de Algemene voorwaarden
 • Aanvraag uitgebreide lesprogramma/inschrijfformulier zie: contact
 • Kosten schooljaar: zie agenda.
 • onderwijsvrijstelling geen btw van toepassing.

  Voordeel door belastingaftrek.

  Tot 52% korting op je opleiding, afhankelijk van je inkomen.

  Doe eenmaal per jaar belastingaangifte (of laat dit doen). Je kunt dan studiekosten aftrekken (er geldt een drempel van € 250,-). Naast de kosten voor jouw opleiding kun je ook studieboeken aftrekken. Voor meer informatie omtrent het aftrekken van studiekosten, verwijzen wij je naar de Belastingdienst.